Följ upp och övervaka din nya lånesituation

När du har samlat dina lån på ett ställe är det viktigt att följa upp och övervaka din nya lånesituation. Se till att du har en tydlig och realistisk plan för att betala tillbaka ditt nya lån och att du följer den så noggrant som möjligt. Om du upplever att det är svårt att betala tillbaka lånet i tid kan det vara en bra idé att prata med långivaren och diskutera eventuella alternativa betalningsplaner.